Søk på sidene


Innlogging

Besøkende nå:

Vi har ingen gjester og ingen medlemmer på besøk.

IGG styremøte 9.11.2016

IGG styremøte 9/11 på Chateau Leirsund.

Deltagere: Øyvind Hansen, Remi Willassen og Gunnar Neslein (referent)

1.Kompensasjon for tapt propell:

Tidligere vedtak på styremøtet januar 2012 med kr. 1000,-, endres til nå å skulle dekke propellens faktiske pris.

2. Kompensasjon for tapt slepeline:

Dekkes med faktisk pris.

3. Økonomiske retningslinjer for IGG treff:

Styret har hatt en gjennomgang av finanser, og funnet at vi driver treff med underskudd. Følgelig økes plassleie og navn fra kr.300,- til "Treffavgift" kr. 300,-uansett hvor det offisielle IGG treffet holdes.

Dette for å sikre økonomisk ved tap av slepeline og propell. Leie av flyplass dekkes etter faktisk kostnad.

4. Oppsummering etter sesongen 2016:

Sesongen har bestått av 5 treff og totalt 60 deltagere. I tillegg deltok vi med demoflyving hos Sarpsborg modellflyklubb 28 mai, samt med 3 norske deltagere på Sunne og 2 på Ålleberg i Sverige. På Starmoen hadde vi besøk av 6 svensker, noe vi satte stor pris på.

5. Regnskap 2016:

Pr. d.d. har vi kr. 14.610,- på konto, mot 18.132,- på samme tid i fjor. Dette danner grunnlag for ovennevnte endringer.

Brynjar ble hedret med sin 59 års dag i dag med en felles styresang pr. tlf.


Gunnar Neslein

Tlf. 901 47 330