Søk på sidene


Innlogging

Besøkende nå:

Vi har ingen gjester og ingen medlemmer på besøk.

Vårtreff IGG Norge 2017 (23.6 m/tre nye bilder)

 

Bilde40 Medium  Bilde41 Medium  Bilde7 Medium 

Faktaboks:

Når: 3-7 mai 2017

Hvor: Lunde, Nome Kommune, Telemark

Deltagende piloter: 20 fra hele Norge; Tromsø i nord, Kristiansand i sør, Stavanger i vest og Fredrikstad i øst.

Slepefly/motor (piloter):

1:2 Edge/3W 240 (Erling Kristiansen)

1:3 Wilga/King 200 (Gunnar Neslein/Gunnar Rokseth)

1:2,8 Swiss Trainer/3W 170CS (Remi Willassen)

1:2,8 Swiss Trainer/3W 150 (Gunnar Neslein)

1:4 Wilga/DA120 (Petter Nesvik/Kjetil Vik)

1:2,5 Extra 330SC/3W 170CS (Remi Willassen)

Antall slep: 271

Antall seilfly: ca. 45 i skala 1:3,5 til 1:2 (3-9m vingespenn, 10-40kg)

Vertskapet

Som så ofte før ble IGG-Norge tilgodesett med fantastisk vær og suverene forhold på Vårtreffet. Som alltid ble vi ønsket hjertelig velkommen og svært godt ivaretatt av http://www.nomeflyklubb.no og http://www.lunde-vandrerhjem.no/hostel/.

Nome Flyklubb og Nome Modellflyklubb med ildsjelene Egil Roland og Terje Sandstå i spissen legger seg virkelig i selen for at vi skal få et hyggelig opphold, og det må høyt og tydelig meddeles at de lykkes. Makan til sted og makan til fine folk skal en lete lenge etter!

Når vi etter en lang dag på flyplassen endelig tar kveld, så blir vi igjen godt ivaretatt av Peter på Vandrerhjemmet slik at alle batterier av alle typer er toppet opp til neste dag!

Flygingen

De mest ivrige pilotene ankom allerede onsdag ettermiddag og var i gang torsdag morgen i det flotte været. Utover dagen kom flere piloter og det ble bra omsetning på slepeflyene. Nome Flyklubb hadde ikke planlagt flyging før lørdag og søndag, så vi fikk boltre oss alene enn så lenge. Torsdag, fredag og lørdag vartet opp med svært gode flyforhold; vind av det rolige slaget, termikk fra boooo til piiiiiiip og periodevis 2-sifret antall modeller i luften. Søndag opprant med lavt skydekke og nedbør, men selvsagt ikke så lenge at det ikke ble flyging! Vi opplevde ingen slepeuhell og bare et par mindre skader på modeller. Høydepunktene i år var de første flyturene til Ivar Pettersens Ka-4 Rhönlerche i skala 1:2,5 og Kjetil Viks ASW 28 i skala 1:2, begge med nydelige flybilder og rattet av kompetente fartøysjefer. Disse flotte modellene viste også bredden av modeller fra ulike tidsepoker i flyparken, en bredde som for øvrig også er gjenspeilt i størrelse. Her er alt fra 1:3,5 til 1:2 representert, men med hovedvekt midt imellom.

Felles operasjoner med fullsize

IGG-Norge har over mange år operert sammen med skala 1:1 og vi har etterhvert opparbeidet oss bred erfaring og ikke minst tillit blant våre fullsize-venner. Vi har egne retningslinjer for slike felles operasjoner og legger stor vekt på å være forutsigbare og trygge samhandlere. Mange av våre piloter har bakgrunn fra luftfart som kommersielle piloter, GA-piloter eller som flygeledere, og i tillegg har vi sendt flere medlemmer på kurs i radiotelefoni. Basis i slike felles operasjoner er god planlegging, kommunikasjon (radio) og disiplin. Gevinsten er et svært givende og inspirerende felleskap rundt en lik interesse i ulik skala.

 Sikkerhet

IGG-Norge vektlegger trygge operasjoner, man krever og dokumenterer DI (daglig inspeksjon) av modellene (strøm, montering, funksjon). Man forventer og etterlever disiplinert flyging og det er god internjustis med lav terskel for å vennlig påtale antydning til ugrei flyging enten den er villet eller ikke. Det benyttes telemetri med høydemålere/vario i de aller fleste modeller og det utveksles høydeinformasjon for å unngå” midair”. Jeg har under mine 15 år i IGG-miljøet kun sett 1 slik kollisjon og det må vel være 11 år siden. Risikostyring i vår hobby er komplisert og lar seg i umodne miljøer i tillegg gjerne påvirke av” følelser” mer enn av rasjonale. Klok balansering og aksept av rest-risiko er viktige elementer; å ha fokus på tiltakene som gir størst sikkerhetsmessig gevinst og å akseptere mindre fokus på mindre sannsynlig risiko gir best resultater. Det er eksempelvis en av årsakene til at vi når infrastrukturen tillater det alltid skiller avganger og landinger. Denne praksisen øker risiko på noen områder, men reduserer den betraktelig på de fleste andre. Vurderingen er at risiko samlet bedres betraktelig. Nøkkelelementer er forutsigbarhet, kjente operasjonsmønster, lavt stressnivå og aksept av spenn i ferdighetsnivå blant pilotene. Et annet viktig element vi prediker er å ha en plan for det uforutsette; Hva hvis slepelinen ryker like etter avgang? Hva hvis jeg ikke får løst ut? Hva om slepefly får motorkutt like etter avgang?

Våre aktiviteter er ikke forskånet for uhell, vi gjør feil som følge av feilvurderinger eller manglende ferdigheter som alle andre modellflygere. Det vi imidlertid liker å mene om oss selv er at vi er svært bevisste på ansvaret vi har når vi opererer modeller med potensial for å utøve stor skade på tredjepart.

Oppsummering

Det er ikke vanskelig å ubeskjedent konkludere med nok et Vårtreff IGG-Norge i” verdensklasse”. Hva skulle ellers få staute og sindige modellflygere til å kjøre 4000 km med henger for å delta? Eller å pakke ned modeller i kasser og sende dem med posten 14 dager i forveien for selv å fly rutefly?

Jeg tror det blir vårtreff i 2018 også!

Bilde1 Medium  Bilde 2 Medium Bilde 3 Medium  Bilde 20 Medium 
 Bilde 31Medium  Bilde13 Medium  Bilde 25 Medium  Bilde 8 Medium
 Bilde 5 Medium  Bilde 9 Medium  Bilde 14 Medium  Bilde 30 Medium
Bilde42 Medium  Bilde12 Medium  Bilde 32 Medium