Søk på sidene


Innlogging

Besøkende nå:

Vi har ingen gjester og ingen medlemmer på besøk.


1. juni 2001 ble det etablert et nytt interessefellesskap for modellflygere med navnet IGG NORGE. Dette er ingen klubb, men er til for dem som ønsker et tverrfaglig fellesskap på tvers av modellflyklubbene. IGG NORGE ønsker å være "et hjem" for alle med interesse for store seilfly- og slepemodeller. Når er man en storflypilot? Det er det enkelt å svare på: - Når du selv føler deg som en! IGG NORGE setter i utgangspunktet ingen formelle krav når det gjelder størrelsen på modellen du flyr eller hvor dyktig du er som pilot. Vårt mål er å vokse i miljøet, både når det gjelder flystørrelse og ferdigheter, dog må man være tilknyttet en lokal modellflyklubb som sorterer under NLF/NAK. Synes du IGG høres spennende ut og ønsker å bli medlem, ta kontakt med oss.klikk her


IGG styremøte 9.11.2016

IGG styremøte 9/11 på Chateau Leirsund.

Deltagere: Øyvind Hansen, Remi Willassen og Gunnar Neslein (referent)

1.Kompensasjon for tapt propell:

Tidligere vedtak på styremøtet januar 2012 med kr. 1000,-, endres til nå å skulle dekke propellens faktiske pris.

2. Kompensasjon for tapt slepeline:

Dekkes med faktisk pris.

3. Økonomiske retningslinjer for IGG treff:

Styret har hatt en gjennomgang av finanser, og funnet at vi driver treff med underskudd. Følgelig økes plassleie og navn fra kr.300,- til "Treffavgift" kr. 300,-uansett hvor det offisielle IGG treffet holdes.

Dette for å sikre økonomisk ved tap av slepeline og propell. Leie av flyplass dekkes etter faktisk kostnad.

4. Oppsummering etter sesongen 2016:

Sesongen har bestått av 5 treff og totalt 60 deltagere. I tillegg deltok vi med demoflyving hos Sarpsborg modellflyklubb 28 mai, samt med 3 norske deltagere på Sunne og 2 på Ålleberg i Sverige. På Starmoen hadde vi besøk av 6 svensker, noe vi satte stor pris på.

5. Regnskap 2016:

Pr. d.d. har vi kr. 14.610,- på konto, mot 18.132,- på samme tid i fjor. Dette danner grunnlag for ovennevnte endringer.

Brynjar ble hedret med sin 59 års dag i dag med en felles styresang pr. tlf.


Gunnar Neslein

Tlf. 901 47 330