IGG norge flytter til facebook

IGG Norge har besluttet å satse på Facebook som informasjonskanal 
for foreningen fremover.

Du finner oss på 
https://www.facebook.com/groups/1401890500034257/